viernes, 20 de abril de 2012

ELIMINACIÓ DE RESIDUS

L'estratègia de les tres erres (reducció, reutilitzaió i reciclatge) ha generat grans expectatives.

  • La reducció o minimització de residus busca solucions tècniques per eliminar o reduir la quantitat i la perillositat dels residus que es generen en les indústries o en els productes fabricats.
                                                         
  • La reutilització fomenta l'hàbit perdut de reaprofitar els productes. En l'ambit industrial s'aplica a dipòsits de productes que poden ser utilitzats diverse vegades: palets, carros portaenvasos,etc.
                                                          
  • El reciclatge busca la valorització del residu, que pot reincorporar-se al procés de fabricació del mateix producte o d'altres.
                                                

lunes, 16 de abril de 2012

LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Els residus es classifiquen de diverses maneres. Una de les principals fa referència a l'origen i possible tractament.

  • Residus industrials: són els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, el productor o posseïdor dels quals té voluntat de despendre-se'n.
                                                    
  • Residus municipals: són els residus generats en el consum domèstic, del comerç o d'oficines o serveis. S'associen generalment a productes de consum, entenent que són productes finals o els seus envasos.